HTML

Téged is villanyóra mágnesezéssel gyanúsítanak?

A blog létrejöttének célja, hogy a villanyóra mágnesezéssel gyanúsított ártatlan fogyasztóknak legyen egy közös fóruma, ahol a panaszosok megoszthassák egymással történetüket, tapasztalatot cserélhessenek. Továbbá várom műszaki és/vagy jogi területen jártas minden segíteni vágyó témába vágó megkeresését. E-mail: villanyora.magnes@gmail.com Figyelem! A villanyóra mágnesezés büntetendő cselekmény, határozottan ellene vagyok! Kérlek, csak akkor keress meg, ha te is ártatlan vagy!

Friss topikok

Linkblog

Mini"konferencia" elsősorban a villanyóramágnesezésről

2010.05.20. 00:40 villanyóra

2010.05.14-én volt egy "konferencia" az előző bejegyzésemben említett cikkel kapcsolatban. Ennek a "részletes" leírása megtalálható ezen a linken: http://www.akontroll.hu/bel1.php?ssz=424 Erre a szervezők hívtak állítólag szakügyvédet is, aki nem jelent meg valamilyen elfoglaltsága miatt, illetve egy EP-s parlamenti képviselő asszonyt, aki szintén egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni (holott állítólag az ő kérése volt az adott időpontban a konferencia). Pedig talán érdemes lett volna meghallgatni, hogy az utólérni kívánt Európában hogyan is zajlanak ezek az ügyek - illetve vannak-e egyáltalán ilyen és hasonló ügyek/visszaélések az áramszolgáltatók részéről.

A konferencia főbb megállapításait szeretném csak kiemelni, mindenről itt beszámolni majdhogynem lehetetlenség.

A leglényegesebb megállapítás: 'Több alapvetés leszögezésre került, pl. a szolgáltató elismerte, hogy a fogyasztója "általában" kiszolgáltatott, mivel nem válthat naponta energiaszolgáltatót, ezért nagyobb empátiára, konszenzuskészségre van szükség a vitás ügyek rendezéskor részükről. A jogász hangsúlyosan rámutatott, hogy egyenrangú szerződő felekről van szó, ezért egymás felnőttként való kezelésének, a valós párbeszédnek mindenképpen helye van az "ügyek" intézésekor. "

A vitaindító beszéd leglényegesebb elemei is a kérdések voltak: 

"1. Elfogadható-e, hogy mérőcsere, illetve fogyasztóváltás esetén nincs pontosságellenőrzés
2. Mi a biztosíték arra, hogy a fogyasztó hibátlan mérőt vesz át? 
3. Mérővel kapcsolatos fogyasztói észrevételek esetén miért kell előre vizsgálati díjat fizetni, ha ez szerződéses kötelezettség? 
4. Ha egy villanyóra többet mér a valós fogyasztásnál, életszerű-e azonnal mágneses befolyásolásra – másra nem - utalni? 
5. Amennyiben a mérők - ellentétben a gyártók állításaival érzékenyek külső mágneses terek hatásaira -, akkor miért nem figyelmeztetik erre a fogyasztókat szerződéskötéskor? 
6. Életszerű-e az, hogy lakáson kívül, gyakran csoportosan elhelyezett mérőkre egy fogyasztó több tízezer forintért vásárol mágnest
7. Ismert-e olyan szakirodalom, azon az egy magyar íráson kívül, amelyet egy, a vizsgálatokban is résztvevő igazságügyi szakértő publikált, amelyik minden kétséget kizáró, vizsgálatokra is alapozva azt állítja, hogy ha egy mérő többet mér a valós fogyasztásnál, és esetleg fék-mágnesei 5-10%-al egy adott értéknél gyengébbek, akkor az csak azért lehet, mert azt valaki kívülről mágnesesen befolyásolta?
8. A mérő meghibásodása csak a fogyasztó jogellenes energiavételezés kísérletének eredménye lehet? 
9. A szakértő miért nem ténymegállapítást tesz, miért valószínűsít egy teóriát, amelyet aztán a szolgáltató megfellebbezhetetlen tényként kezel?
10. A mérő pontos működéséért a szolgáltató felel, ha bebizonyosodik, hogy a fogyasztó vétlen hogyan kártalanítják, kártalanítják-e egyáltalán a meghurcoltatásáért? Az ilyen természetű jogviták nem polgári jog körébe tartoznak?
11. Hogyan lehetséges az, hogy a szolgáltató egyik gazdasági társasága rendezőszámlával, pénz visszafizetéssel, és elnézést kéréssel lezárja az ügyet, miközben egy másik gazdasági társasága fenntartja több százezer forintos kötbérigényét?
12. Kivel van szerződéses jogviszonyban a fogyasztó? A fogyasztási szerződést a fogyasztó az Rt-vel, illetve jogelődjével kötötte, akkor az Rt. tulajdonában lévő önálló gazdasági társaság miért hivatkozik szerződésszegésre, hiszen vele nem is áll fenn szerződéses jogviszony?"

A három meghívott panaszos is elég sok kérdést intézett az áramszolgáltatók képviseletében megjelent D. Boross Norberthez, de egyik kérdésre se kaptak a helyszínen választ. A teljesség igénye nélkül a kérdések:

Halász Éva:

"Amennyiben katabox van az órán, akkor biztos lehet-e a fogyasztó, hogy azt nem tudják megmágnesezni - kérdezte. Ha ez így van, akkor ezt a megoldást miért csak az ő óráján alkalmazták? Miért nem javasolják a fogyasztóknak?

Az ELMŰ kommunikációs igazgatója azt nyilatkozta, hogy túlfizetés esetén a kamatot is visszatérítik, de nála ez nem történt meg. Miért?
Miért nincs az óra fölszerelésekor ellenőrzés, hogy jó-e az óra? Mágneses térre vonatkozó mérés? Életszerű-e az ELMŰ véleménye, miszerint valaki több mint két évig fizeti a valós fogyasztásának közel háromszorosát, ha tudja, hogy az óráját megmágnesezte?
Egy társasházban, nyitott szekrényekben, ahol több tulajdonos órája is megtalálható, hogyan feltételezhető, hogy valaki hosszú távon mágnesezni mer?
Ha tényleg annyira zakatol az óra mágnesezéskor, mint az a bemutatóban hallatszott, egész biztosan senki nem mer ezzel próbálkozni társasházban!

Egy erős megállapítás... Vagy költői kérdés?
Véleménye szerint az ELMŰ-nek jelenleg nem érdeke, hogy megpróbálja a mágnesezést visszaszorítani, mert bárkire kiszabhatja a kötbért szerződésszegés címén!

Kérdések, kérdések után
Ha tűzvédelmi okokból nem zárhatom be az órámat, akkor hogyan kellene védenem? Újfent nem kaptam értékelhető választ arra, hogy hogyan kellene védenem az órámat!
Ha valaki minden héten megmágnesezi az órámat, akkor minden alkalommal kiszabhatja az ELMŰ a 300.000 forintos kötbért?
Ha az óra leírásában az van, hogy nem reagál számottevően a mágneses mezők változásaira, akkor miért nem küldi vissza az ELMŰ az órát? Ha az ELMŰ tudja, hogy ez hamis állítás, akkor miért nem figyelmezteti a fogyasztót, figyelmezteti a gyártót/forgalmazót, hogy hamis állítás szerepel a leírásban?
Miért nem mágnesesség ellen védett dobozban történik az órák helyszínre és onnan történő elszállítása, ha mégis érzékeny a mágneses terekre?
Ha az óra nem megbízható, akkor miért választhatom az átalányt?
Mit tett 2005 óta az ELMŰ mágnesezés ellen? Hogy lehet, hogy az ELMŰ Hálózati Kft-nél a különböző osztályoknak írt levélre mindig ugyanaz az osztály válaszol? Miért írják be a hitelesítés évét gyártási évnek?
Az ELMŰ javasolja, hogy tegyen feljelentést a Rendőrségen, ha biztos vagyok benne, hogy ártatlan vagyok. De milyen eredményt vár, ha már hónapokkal korábban elvitte az órámat, sőt, vizsgálat céljából föl is bontotta? Megnézheti a rendőrség a helyszínt, ahol már az óra nem található meg?!"

Kőhalmi Tamás:

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a laboratóriumi óravizsgálatról késve értesítették. 

"Folyamatos reklamáció, egyeztetés, fellebbezés az ELMŰ különféle fórumain, ami után az ELMŰ visszakozott, és megszüntette a kötbér követelését, viszont előállt egy 41.600,- Ft összegű kártérítéssel, mivel a villanyórát le kellett cserélni. Ezt sem fogadták el, mert a hibás villanyóra cseréje mindkét fél érdekében történt, az egész ügy megelőzhető, és kezelhető lett volna, ha a lakásvásárláskor lecserélik, vagy bemérik a villanyórát, és ezt követően cserélik le, illetve a panaszaik alapján még a korai fázisban rájönnek, hogy a villanyóra hibás. Véleményük szerint kártérítés illet meg őket, mert a tényleges fogyasztósuknál magasabb összeget fizettek be, és saját költségükre jártak el az ügyben. Amit kifejezetten sérelmez, hogy az ELMŰ elkövetőként és bűnözőként kezeli a fogyasztót, saját belső eljárásaira hivatkozva elzárkózik minden egyeztetéstől, további vizsgálattól."
 

Dr. Éry Pál:

"Miközben az ELMŰ Ügyfélszolgálati Kft. elismerte, hogy az óra alkalmatlan volt a mérésre, ezért többször is elnézést kért, megígérte, hogy a pénzt visszafizeti. A másik arcuk viszont a Hálózati Kft, amelyik pont az ellenkezőjét teszi."

..."Majd az Elster telephelyén, a velük valószínűleg üzleti kapcsolatban lévő független szakértő mér egy mágneses rést, valahonnan előszed egy gyári adatot, és az eltérés miatt kijelenti, hogy mágneses befolyásoltság történt. Ez a vélemény, több hasonló esetet megismerve futószalagszerűen készül: ugyanazzal a pár szavas megállapítással. Laikus szemmel sem felel meg a szakvélemény az elvárt kritériumoknak: nem rögzíti, hogy mivel történt, mi vagy ki okozhatta és főleg mikor? Kiemelik, hogy a tárcsát meglökve, az szabadon fut. Ez egy olyan eltérés, amit már az első, helyszíni vizsgálaton rögzíteni kellett volna! Minden ilyen vizsgálatnak reprodukálhatónak kell lenni. Mellesleg a szakértő "megsúgja", hogy lehet az ELMŰvel majd "egyezkedni" (akár 50%-ig)!"

"Miért lopta volna áramot – kérdezte most is, hiszen bármilyen számítógépes program kiszúrja az előző évitől jelentős eltérést. Miért tette volna: semmiféle nagyfogyasztó berendezése nincs. Elmaradása sem volt soha. Ha valaki ilyenre adja a fejét - véli – célként egy már sikeres "lassítás" áll. Van-e ilyen? Ha a módszer elterjedt, akkor a környező országokban is lenne ilyen, minimum a magyar ajkú lakosság körében. Ezt szakértői vélemény tagadja.
Mellesleg sem az új óra felszerelése, sem az ellenőrzés során nem végeztek helyszíni pontossági vizsgálatot."

"Ami igazán meglepte, az hogy rendőrségi idézést kapott bűnügyben vádlottként. ...A jegyzőkönyvben arra is figyelmeztették, hogy akár rabosíthatják is. Milyen rongálásról lehet szó, amikor a saját maguk által kiadott jegyzőkönyvekben ismerik el az óra sértetlenségét, azon semmiféle külsérelmi nyomot nem észleltek."

Dr. Boross Norbert (ELMŰ kommunikációs igazgató, szóvivő) nyilatkozata itt nagyon össze van zsugorítva, igazából nem derül ki belőle semmi. Mint az a konferencián is látható volt, semmiről nem tudnak, ők mindent jól csinálnak, semmi aggályos nincs a hozzállásukban, tevékenységükben. Csak, hogy leszögezzük: annyi hazugság hangzott el ott, hogy azt már nem merte a cikk írója se vállalni - véleményem szerint. 

Szóval idéznék valami azért mégis Norberttől: "Minden olyan esetben, ha a mérőn valamiféle elváltozást, a havi számla értékének megváltozását jelzi az ügyfél, akkor annak semmiféle hátrányos következménye nincsen, a szolgáltató a hibát kijavítja. Az ügyfél mérővel kapcsolatos kötelezettségei tehát lényegében némi odafigyelésben merülnek ki. Ha azonban az elváltozást (bármilyet) a szolgáltató az egyébként rendszeres ellenőrzések során vesz észre, akkor a helyzet bonyolultabbá válik. Ilyen esetekben az ügyfél jelenlétében leszerelt mérőt igazságügyi szakértő vizsgálja meg, a szolgáltató pedig megbecsüli az elfogyasztót energia mennyiség."

Erről csak annyit írnék, hogy én is magam jelentettem be, hogy valami nem stimmel, és mégis még mindig arra várok, hogy az ELMŰ elnézést kérjen, és elhúzza a csíkot ebből az országból is! Norbert nyilatkozata szerint nekem nem jelent hátrányt a kötbér?! Vagy hogy kell ezt a mondatot érteni, kedves uram?! Remélem, legalább néha nem alszik nyugodtan, amikor ennyit hazudik. Azt se értem, hogy hogy adhatják írásban a hazugságot? Már ennyire szabad országban élünk? Legalább annyit elvárnék, hogy a cikk után megjelenne a helyesbítés szolgáltató részéről, hogy félrekommunikálták az eseteket! De legalább az elnézéskérést minimum követelménynek tartanám.

Ott volt még a konferencián Fodor József is, a mérésügyi osztály vezetője. Mondanom se kell, hogy föl se nézett (vajon miért nem mert?). Egyszer szólalt meg (akkor se kellett volna), amikor egy vélhetően elműs sajtós kérdezett a "kispadról" egy teljesen témához nem illőt. Hát, most már értem, miért nem értik a leveleimet se, és nem képesek rá válaszolni. Újságolvasás közben nagyon nehéz...

A kisérletekre, bemutatókra nem térnék ki túl részletesen. Volt egy óramágnesezési kisérlet. Valamennyit bütykölt az órán az emberke, mielőtt többszöri próbálkozás eredményeként sikerült zakatolásra bírnia az óraként feltüntetett szerkezetet. Nem is értem, hogy ha annyira zakatol tényleg az óra, mint ott a bemutatón, akkor hogy lehetne egy lakáson belüli óra mellet megmaradni, egy társasházban enm félni, hogy meglincselnek miatta?! Ha tényleg ennyire egyértelmű, akkor csak az áramszolgáltató embereinek el kellene mennie a társasházakba, és meghallgatni, hogy hol recseg az óra?! 

Valójában a bemutatót nem lehetett komolyan venni, egyszerű show jellege volt csak. De legalább látványos volt... lehet,, hogy az áramszolgáltató(k)nál is ilyen show keretein belül etetik a kollégákat? És ezt is a mi pénzünkből?

Az NFH-tl is hívtak egy fiatal hölgyet, aki megintcsak nem tudott érdemben semmit hozzátenni a témához. De leglaább jó sokáig húzta az időt, ami szintén nem segítette, hogy tényleg lehetőség nyíljon a közvetlen kérdés-válaszmechanizmus beindulását.

Az érdekes kérdés, hogy a cikkben nem találtam a MEH-től meghívott "szakembert" megemlíteni. Hozzá kell tennem, hogy Balogh Dezső még viszonylag a konferencia elején felkérte, hogy néhány szót szóljon, mire az emberke (azt hiszem, Besennyei volt a vezetékneve) mondta, hogy ő majd az érintettek után szeretne bármit is mondani, és nagyjából menekült a kezébe került mikrofontól... utána meg egész végig a tollát (vagy valami hasonló hosszúkás dolgot nézegetett és babrált). Hát, tényleg volt értelme eljönnie, mit ne mondjak... igazából nem csodálom, hogy a cikkből kimaradt szegényke.

A hirtelen beráncigált, vagy szándékosan semmi újat nem mondó ügyvéd se tudott semmit hozzátenni az ügyhöz, amit a panaszosok már ne tudtak volna, szerintem legalábbis.

Szóval a véleményem nem sokat változott az ügyről. A szolgáltató egyik emberétől hallottam, hogy állítólag fenyegetésekkel és egyéb módszerekkel szokta az áramszolgáltató az embereket a saját hazugságai mellé állítani.

Ja, a cikk is úgy íródott, hogy mindenkit megkért a szerzője, hogy írja le, amit fontosnak tartott a mondandójából. Így én is elég gyorsan tudnék cikkeket írogatni... azt se lehet tudni, hogy a felvett hanganyagot miért nem bocsáthatja a résztvevők rendelkezésre a cikk szerzője. Talán őt is "megkérték", hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen?! Nem érzem azt a cikk tartalmából, hogy ez a cikk egy fogyasztóvédelmi oldalon jelent meg... nagyot csalódtam a "fogyasztóvédelem" szó tartalmában, jelentésében... :(

Ehhez csak egy hozzáfűznivalóm lenne: vétkesek közt cinkos, aki néma...

3 komment

Címkék: vélemény élet kérdés gondolatébresztő mágnes áramszolgáltató ellenörzés villanyóra

A bejegyzés trackback címe:

https://villanyora.blog.hu/api/trackback/id/tr202017005

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Netuddki. 2010.05.21. 12:58:29

A fogyasztóvédelemnek valójában az lenne a feladata megakadályozni, hogy a csip-csup perek, amikben általában úgyis az ügyfélnek, vásárlónak van igaza, a bíróságra kerüljenek.
Ha nem látja el a feladatát akkor marad a bíróság.

KEDVES BLOGOLÓ! MOST AKKOR A HOZZÁSZÓLÁSOK MEGJELENNEK VAGY NEM-E JELENNEK MEG? MERT AKKOR NEM FOGOM ITT FÁRASZTANI MAGAM A HOZZÁSZÓLÁSOK IRKÁLÁSÁVAL!!! A TÖBBI BLOGODBAN SEM.
Pedig a téma érdekes lenne.

villanyóra 2010.05.21. 14:16:33

@kovi1970: Már elnézést kértem érte, de kezdő vagyok nagyon, és nem tudtam, hogy nem automatikusan jelennek meg a kommentek. De már javítottam a hibát, smot már a blog rendes átfutási idejével mennek a dolgok...

villanyóra 2010.05.21. 14:17:54

@kovi1970: Egyébként a fogyasztóvédelemről annyit, hogy igaz, hogy nem személyesen, csak telefonon érdeklődtem, de azt mondták, hogy nem az ő hatáskörük a téma, hanem az Energia Hivatalé. Valószínűleg itt se tudja teljesen a jobb kéz, hogy mit csinál a bal :(